Zarządzenie dyrektora – zmiany w statucie – zakaz używania telefonów

Rozdział szósty

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 19

Uczeń Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach ma obowiązek:

11) wyłączenia telefonu komórkowego na terenie Szkoły tj. podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, przed ich rozpoczęciem, po zakończeniu oraz w czasie przerw między zajęciami. W wyjątkowych okolicznościach, za zgodą dyrektora, uczeń może mieć włączony telefon lub za zgodą nauczyciela skontaktować się telefonicznie z  rodzicami/opiekunami.

SHARE IT:

Comments are closed.