X MIĘDZYREGIONALNY KONKURS PIANISTYCZNY „Z TAŃCEM PRZEZ WIEKI”

REGULAMIN X MIĘDZYREGIONALNEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO „Z TAŃCEM PRZEZ WIEKI”
PYRZYCE 12.04.2019 r.

1.Organizatorem X Międzyregionalnego Konkursu Pianistycznego „Z tańcem przez wieki” jest Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia w Pyrzycach.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 12.04.2019 r. w Sali Kameralnej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Jana Pawła II 5 w Pyrzycach.

3. Cele konkursu:
– prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów;
– podnoszenie poziomu pedagogiki fortepianowej;
– promocja miasta Pyrzyce;
– promocja Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach.

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VI cyklu sześcioletniego i I- IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia:
– państwowych, społecznych i prywatnych.

5. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w trzech grupach:
– Grupa I – uczniowie klas I i II cyklu 6 letniego oraz I cyklu 4 letniego;
– Grupa II – uczniowie klas III i IV cyklu 6 letniego i klas II cyklu 4 letniego;
-Grupa III- uczniowie klas V i VI cyklu 6 letniego i klas III i IV cyklu 4 letniego.

6. Uczestnicy wykonają program w kolejności alfabetycznej na fortepianie marki IRMLER.

7. Grę uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora.

8. Jury wyłoni laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc ex aequo. Przewidziane są również wyróżnienia.

9. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody.
Decyzje Jury są ostateczne.
10. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

11. Wpisowe w wysokości 60 zł od każdego uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach:
Bank Spółdzielczy
44-9387-0003-0000-8309-2000-0020
w tytule należy wpisać
X Konkurs Z tańcem przez wieki oraz imię i nazwisko uczestnika.

12. Zgłoszenia uczestników wraz z kopią wpisowego należy nadesłać na załączonej karcie uczestnika do dnia 08.03.2019r.
Jest to ostateczny dzień przyjmowania zgłoszeń.
Adres: Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Jana Pawła II 5
74-200 Pyrzyce
lub na adres mailowy: psm1.pyrzyce@wp.pl

13.Ilość uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

14. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

15. Koszty podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

16. Uczestnicy konkursu otrzymają szczegółowy harmonogram prób i przesłuchań do 29.03.2019 r.

17. Program:

Grupa I i II
Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze w tym obowiązkowo jeden taniec z dowolnej epoki.

Grupa III
– taniec z dowolnej epoki
– dowolna część sonatiny lub sonaty klasycznej.

Program należy wykonać z pamięci.

18. Dodatkowych informacji udziela:
p. Dorota Kosała – 603 507 911
p. Marta Podolska – 697 796 483

Karta zgłoszenia 2019 DOCX

Karta zgłoszenia 2019 PDF

REGULAMIN KONKURSU DOCX

REGULAMIN KONKURSU PDF

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

Harmonogram

SHARE IT:

Comments are closed.