VI Zachodniopomorski Konkurs Akordeonowy

REGULAMIN

VI ZACHODNIOPOMORSKIEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO

 

 1. Konkurs odbędzie się w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I stopnia dnia 24 maja 2018 r.
 2. Konkurs ma na celu:
 • zaprezentowanie przez uczestników swoich umiejętności,
 • porównanie poziomu wykonawczego,
 • propagowanie muzyki akordeonowej w środowisku,
 • możliwość wymiany doświadczeń.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z regionu zachodniopomorskiego.
 2. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w grupach:

PSM I stopnia:

I – uczniowie do 8 roku życia / ur. w 2010 r. i później

II – uczniowie do 10 roku życia / ur. w 2008 r. i później

III – uczniowie do 13 roku życia / ur. w 2005 r. i później

IV– uczniowie powyżej 13 roku życia / ur. w 2004 r. i wcześniej

 

PSM II stopnia:

V– uczniowie szkół muzycznych II stopnia klasy I-III

VI– uczniowie szkół muzycznych II stopnia klasy IV- VI

 

 1. Program wykonywany przez uczestników grupy I nie powinien przekroczyć – 6 minut, grupy II -8  minut, grupy III – 10 minut, grupy IV – 12 minut, grupy V – 12 minut, grupy VI – 15 minut
 2. We wszystkich grupach obowiązuje program dowolny.
 3. Program powinien być wykonany z pamięci.
 4. Prezentacje solistów odbywać się będą w kolejności podanych grup – od I do VI; w grupach alfabetycznie według nazwisk zgłoszonych kandydatów.
 5. Uczestników oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie.
 6. Przewodniczącym Jury będzie prof. nadzw. dr hab. Jerzy Siemak
 7. Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą punktację uzyskują tytuł Laureata Konkursu.
 8. Dla wszystkich laureatów przewidziane są upominki.
 9. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 10. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 11. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wzięcia udziału w nagraniach organizowanych na rzecz środowiska w czasie trwania imprezy.
 12. Zgłoszenia wraz z załączonym dowodem wpłaty wpisowego należy wysłać do dnia 17 maja 2018 r. na załączonej karcie uczestnictwa, na adres:

Pyrzycka Szkoła  Muzyczna I stopnia

Jana Pawła II 5

74-200 Pyrzyce

tel./fax 91 570 42 19

 1. Wpisowe w kwocie: 50 zł. od każdego uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem Konkurs Akordeonowy – imię i nazwisko ucznia

 

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Szczegółowy przebieg Konkursu zostanie przesłany po zamknięciu listy zgłoszeń.
 3. 20. Konkurs jest otwarty dla publiczności, jednodniowy.
 4. Uczestnicy i pedagodzy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 5. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:

 Michał Wiśniewski, nr tel.: 660 346 499

karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE IT:

Comments are closed.