Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wiłkowicz Łukasz – przewodniczący
  2. Karolina Iwaszko – księgowa
  3. Cisińska-Młynek Anna – członek
  4. Czerniec Justyna – członek

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Roczna składka na Radę Rodziców zatwierdzona na zebraniu rodziców
dnia 3 września 2020 r. przez ogół wynosi:

200 zł- na pierwsze dziecko

150 zł– na drugie i kolejne dziecko
Pierwsza wpłata – do końca października 2020 r.
Druga wpłata –  do końca stycznia 2020 r.

Nr konta Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020