Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:
Wiłkowicz Łukasz – przewodniczący
Pawlik Kamila – księgowa
Cisińska-Młynek Anna – członek
Majak Bogumiła – członek
Wierzbowska Agnieszka – członek
Burtna-Kapuścińska Magdalena – członek

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Roczna składka na Radę Rodziców zatwierdzona na zebraniu rodziców
dnia 7 września 2017 r. przez ogół wynosi:

200 zł- na pierwsze dziecko

150 zł– na drugie i kolejne dziecko
Pierwsza wpłata – do końca października 2017 r.
Druga wpłata –  do końca listopada 2017 r.

Nr konta Bank Spółdzielczy:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020