Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Wiłkowicz Łukasz – przewodniczący
  2. Karolina Iwaszko – skarbnik
  3. Dorota Ciepłucha – członek

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Roczna składka na Radę Rodziców zatwierdzona na zebraniu rodziców
we wrześniu 2023 r. przez ogół wynosi:

200 zł- na pierwsze dziecko

150 zł– na drugie i kolejne dziecko

Nr konta Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020