Od 2 listopada zmiana trybu nauki

Od 2 do 8 listopada

  • szkoła przechodzi całkowicie na tryb zdalnej nauki
  • zajęcia chóru i zespołów instrumentalnych  – zawieszone
  • wszyscy uczniowie mogą ćwiczyć w szkole
  • uczniowie nieposiadający własnego instrumentu w domu mogą ćwiczyć na terenie szkoły stosując się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (do 16-tego roku życia przychodząc do szkoły po godzinie 16.00 lub przed godziną 16.00 w towarzystwie rodzica bądź opiekuna prawnego)
  • szkoła będzie otwarta w godzinach 8.00 – 18.00
  • Strefa Melomana pracuje bez zmian – stacjonarnie
SHARE IT:

Comments are closed.