O szkole

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st. w Pyrzycach rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2006 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej. Obecnie siedziba szkoły mieści się przy ul. Jana Pawła II 5.

Od początku działalności placówki, dyrektor szkoły Ewa Loba-Diakité oraz nauczyciele postawili na wszechstronny rozwój i wysoki poziom edukacji artystycznej dzieci i młodzieży  z Pyrzyc oraz okolic (już od 6 roku życia). Dzięki wsparciu Organu Prowadzącego – Gminy Pyrzyce – szkoła systematycznie wyposażana jest w bardzo dobre instrumenty muzyczne, które służą dzieciom. Zakupione zostały również pianina oraz fortepian dzięki wkładowi własnemu oraz dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przy aktywnym wsparciu Rady Rodziców na terenie szkoły odbywają się warsztaty instrumentalne prowadzone przez profesorów akademickich. Podczas takich spotkań uczniowie podnoszą swoje umiejętności gry na instrumentach.

Na efekty tak dobrze zorganizowanej pracy szkoły nie trzeba było długo czekać. Nasze dzieci z powodzeniem rywalizują z uczniami z dużych ośrodków muzycznych takich jak Szczecin, Poznań, Koszalin, Bydgoszcz, Gorzów, Zielona Góra i są laureatami prestiżowych konkursów regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich.

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st. dysponuje szeroką ofertą edukacyjną. Nauka odbywa się na:

– fortepianie, – akordeonie, – skrzypcach, – altówce, -wiolonczeli, – gitarze, – klarnecie, – saksofonie, – flecie poprzecznym, – perkusji.

Dzięki temu uczniowie muzykują w różnych zespołach instrumentalnych, śpiewają w chórze. Umiejętności muzyczne oraz pasję artystyczną prezentują chętnie i często na koncertach organizowanych dla mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce.

Wszechstronną edukację artystyczną wzbogacamy wyjazdami uczniów do filharmonii i operetki w Szczecinie oraz do opery w Poznaniu.

Absolwenci kończący naukę w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I st. kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia, dzięki czemu mają szansę w przyszłości wykonywać piękny zawód muzyka i zasilić kadrę pedagogiczną naszej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia.