KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

V ZACHODNIOPOMORSKI

 KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

PYRZYCE 27 MAJA 2019

 

REGULAMIN GRUPY WIOLONCZELI I KONTRABASU

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w poniedziałek 27 maja 2019 r. w sali kameralnej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 1. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego
 2. Przesłuchania WIOLONCZELI przeprowadzone będą w 5 grupach, w formie występu publicznego:

Grupa I :  klasa I/6 i I/4

Grupa II :  klasa II/6, III /6  i II/4

Grupa III ; klasa IV/6, V/6  i III/4

Grupa IV ;  klasa VI/6 i IV /4

      Grupa V : klasa VII i VIII OSM I st.

Program :

Grupa I i II :

– Utwór z akompaniamentem (Miniatura)

– Uwór solowy (np.Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem ( np.Miniatura)

Grupa III, IV i  V  :

– żywa część Koncertu lub Sonaty

– Utwór solowy (np. Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem (np. Miniatura)

Nie dopuszcza się wykonania dwóch części Koncertu ( np. I i II części) lub kontrastujących części Sonaty.

Program należy wykonać z pamięci.

 

 1. Przesłuchania KONTRABASU przeprowadzone będą w 2 grupach, w formie występu publicznego:

 

Grupa I   :  klasa I-III /6 lub I i II rok nauki

Grupa II :  klasa IV-VI/6 oraz III-IV/4 lub  III i IV rok nauki

Program :

Grupa I

– dowolna etiuda lub ćwiczenie,

– utwór dowolny (miniatura) z akompaniamentem

Grupa II: .

– dowolna etiuda

–  dowolny utwór z akompaniamentem lub część formy cyklicznej.

Program należy wykonać z pamięci.

 1. Kryteria oceny:

– prawidłowość gry pod względem techniczno-wykonawczym;

– dobór repertuaru do możliwości ucznia;

– prezentacja na scenie;

– interpretacja utworów.

 1. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
 2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołanie przez organizatora konkursu, przedstawione w dniu konkursu.
 2. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25.
 3. Juror nie ocenia swojego ucznia – uczestnika konkursu.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. Zgłoszenia uczestników w postaci karty zgłoszenia, prosimy nadsyłać w terminie do 8 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły:
 6. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 10 maja 2019 r. na konto o numerze:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem: Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy, imię i nazwisko uczestnika

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły:
 3. Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie do dnia 20 maja 2019 r.

Kontakt z organizatorami:

Wiolonczela:          Joanna Kraszewska-Myca 503970319 (jkrasz@gmail.com)
Kontrabas:              Krystyna Bosiacka  603068464 (krystynacbas@gmail.com)

 

karta zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO KONKURSU

Zgoda rodziców na konkurs 2019 docx

SHARE IT:

Comments are closed.