Plan pracy zdalnej Pani Ewy Robak

Pani Ewa ustaliła nowy plan zajęć podczas nauki zdalnej

Będzie łączyła klasy w grupy na komunikatorach i prowadziła zajęcia

PONIEDZIAŁEK

15.30-16.00  KS IV/4

16.05-16.35  AM IV/4

16.10-16.40  KS III/4

16.45-17.15  AM III/4

17.20-17.50  KS I/4

WTOREK

15.00-15.30  KS II/4

15.35-16.05  KS VI/6

16.10-16.40 AM VI/6

16.45-17.15 KS V/6

17.20-17.50 AMV/6

 

CZWARTEK

14.00-14.45  R II/6

14.50-15.35  R I/6

15.40-16.25  R III/6

16.30-17.00 KS IV/4

17.05-17.35  KS IV/4, VI/6

17.40-18.10  KS VI/6

18.15-18.45 KS V/6

 

PIĄTEK

13.40-14.10 KS I/4

14.15-14.45  KS II/4

14.40-15.20  AM II/4

15.25-16.05 KS III/4

16.05-17.05 CHÓR

Continue reading →

Zadania – p. E. Robak

RYTMIKA  kl. I


RYTMIKA kl. II


RYTMIKA kl. III


KS IV/6


KS V

AM V


KS VI


AM III 4

KS III 4


KS IV 4

 

Continue reading →

Zadania – p. K. Bosiacka

KS kl. I/6

https://quizizz.com/join?gc=7521118


KS kl. II/6


KS kl. III/6

https://www.ekreda.pl/embed/4950504722399232?fbclid=IwAR1OZYBJuiHKaejBXF-dKpKjxCpZvbl3mCTemY1cmc-c-l7A4bqV4rd9JQI


KS kl. I/4

https://www.ekreda.pl/embed/4950504722399232?fbclid=IwAR1OZYBJuiHKaejBXF-dKpKjxCpZvbl3mCTemY1cmc-c-l7A4bqV4rd9JQI

Continue reading →

Zadania – p. E. Robak

KS VI/6

AM VI/6


KS II/4


KS III/4

Continue reading →

Zadania – p. K. Bosiacka

KS kl. I/6


KS kl. II/6

preview40pieceOpera


KS kl. III/6


KS kl. I/4

Continue reading →

Zadania – p. E. Robak

KS IV/6

AM IV/6


KS V


KS VI 8.06

KS VI 10.06

AM VI


KS II/4

AM  II/4


KS III/4

AM III/4


KS IV/4

AM IV/4

Continue reading →

Zadania – p. K. Bosiacka

KS kl. I/6

https://ekreda.pl/embed/5362757661622272?fbclid=IwAR0dCXZZJxdzAu2Xw3geSljflhcbhbSPJ5IE2bvwluKyYk5mqYKZcdHDUn0


KS kl. II/6


KS kl. III/6


KS kl. I/4

 

Continue reading →

Zadania – p. E. Robak

Rytmika I


Rytmika II


Rytmika III


KS IV/6


KS V

AM V


KS VI


KS II/4


KS III/4

AM III/4


KS IV/4


CHÓR

Continue reading →

Zadania – p. K. Bosiacka

KS kl. I/6

preview40pieceGama C


KS kl. II/6

 


KS kl. III/6


KS kl. I/4

Continue reading →

Zadania – p. E. Robak

KS IV/6

AM IV/6


KS V


KS VI

AM VI


KS II/4

AM II/4


KS III/4


KS IV/4

AM IV/4

Continue reading →