IX MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

IX MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

Konkursu Skrzypcowego i Altówkowego

w dniach 22-23 kwietnia 2024 r.

 

Regulamin 2024 r. konkursu

 

HARMONOGRAM KONKURSU

Continue reading →

XI Międzyregionalny Konkurs Pianistyczny „Z tańcem przez wieki”

XI Międzyregionalny Konkurs Pianistyczny „Z tańcem przez wieki”

HARMONOGRAM PRÓB I WYSTĘPÓW

Harmonogram prób i kolejność przesłuchań

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

Konkursu Pianistycznego „Z tańcem przez wieki”

 

REGULAMIN KONKURSU

Karta zgłoszenia 2023

Continue reading →

KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

Zapraszamy na kolejną edycję Konkursu

tym razem w wersji ON-LINE

Poniżej regulamin

Regulamin 2022 r. Konkursu altówkowego i skrzypcowego

Continue reading →

Warsztaty kontrabasowe

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia

ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I stopnia

na warsztaty kontrabasowe.

Lekcje warsztatowe odbędą się 18 lutego 2021 r. i poprowadzi je mgr Wojciech Gunia, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu klasy kontrabasu dra hab. Szymona Guzowskiego, muzyk – kontrabasista Szczecińskiej Filharmonii, pedagog w klasie kontrabasu Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry uczniów szkół muzycznych regionu, praca nad lepszym przygotowaniem uczniów do występów i prezentacji na konkursach oraz wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.

Udział w warsztatach jest odpłatny:

50 zł – lekcja 45 min

40 zł – zł lekcja 30 min

Uczestniczący uczniowie prezentują dowolny repertuar kontrabasowy.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 lutego 2021 r. na konto Rady Rodziców:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem warsztaty kontrabasowe.

Zgłoszenia na załączonej karcie wraz ze zgodą dot. ochrony danych prosimy nadsyłać na adres mailowy szkoły: psm1.pyrzyce@wp.pl z kopią dowodu wpłaty do 15 lutego 2021 r.

Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły dnia  16.02.2021r.

 

Informacji udziela koordynator warsztatów:

Krystyna Bosiacka – 603 068 464

Karta zgłoszenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Continue reading →

VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy – komunikat

KONKURS ODWOŁANY!!

W związku z przedłużającą się epidemią VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy  zostanie przeniesiony na rok szkolny 2020/2021.

Przewidywany termin organizacji konkursu to pierwsza połowa kwietnia 2021

Wpisowe wpłacone na poczet konkursu pozostaje gwarancją potwierdzenia uczestnictwa w kolejnej edycji. 

Dla osób które zdecydują się na rezygnację z konkursu wpisowe zostanie zwrócone, w tym celu prosimy o kontakt z organizatorami konkursu lub informację na maila.

Do zobaczenia!!!

Continue reading →

VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy

KOMUNIKAT!!

w związku z decyzją Rządu o zamknięciu szkół na okres 2 tygodni VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy zostanie przeniesiony na inny (najprawdopodobniej majowy) termin.

Po ustaleniu daty konkursu szkoły zostaną niezwłocznie poinformowane.

Osoby które przesłały zgłoszenie i dokonały zapłaty wpisowego będą proszone o przesłanie informacji czy wezmą udział w konkursie w nowym terminie. Pozostałym osobom wpisowe zostanie zwrócone na wskazane konto

Serdecznie zapraszamy na siódmą edycję naszego Konkursu, która odbędzie się  w dniach 7-8 kwietnia 2020 roku.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej regulamin wraz z dokumentami do pobrania i wypełnienia


Regulamin Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgoda i oświadczenia rodzica na udział w Konkursie

Informacja o przetwarzaniu danych podczas konkursu

Continue reading →

Warsztaty wiolonczelowe

W dniach 16-17 grudnia 2019 r.w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej l st.odbędą się Warsztaty Wiolonczelowe

dla nauczycieli  i uczniów szkół muzycznych I i  II st. regionu zachodniopomorskiego prowadzone przez dr Tomasza Lisieckiego – wykładowcę AM w Poznaniu, Prezes Fundacji Pro Cello wspierającej młodych wiolonczelistów,dwukrotnie wyróżniony za pracę pedagogiczną Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

Uczestniczący uczniowie prezentują dowolny repertuar wiolonczelowy.

Udział w warsztatach jest odpłatny:

50 zł – lekcja 45 min

40 zł – lekcja 30 min

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

                 (Tytułem: imię i nazwisko ucznia – warsztaty wiolonczelowe)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 6.12.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: psm1.pyrzyce@wp.pl

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie zamieszczony dnia  11.12.2019 r. na stronie internetowej szkoły.

Informacji udziela koordynator warsztatów:

Joanna Kraszewska-Myca tel. 503-970-319

Karta zgłoszenia warsztaty wiolonczelowe

Continue reading →

Warsztaty pianistyczne z dr Anną Paras

Pyrzycka Szkoła Muzyczna ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia na warsztaty pianistyczne, które poprowadzi dr Anna Paras z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry uczniów szkół muzycznych regionu, poszerzanie wiedzy z zakresu literatury fortepianowej oraz urozmaicenie metod nauczania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach dla jednego ucznia wynosi 50 złotych.

Wpłaty należy dokonać do dnia 22 listopada 2019 r. na konto Rady Rodziców:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem warsztaty pianistyczne. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy szkoły: psm1.pyrzyce@wp.pl z kopią dowodu wpłaty.

Kontakt z organizatorem: Marta Podolska tel.697-796-483

Harmonogram Warsztatów Pianistycznych 6.12

 

Continue reading →

Harmonogram V Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego

harmonogram

Continue reading →

KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

V ZACHODNIOPOMORSKI

 KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

PYRZYCE 27 MAJA 2019

 

REGULAMIN GRUPY WIOLONCZELI I KONTRABASU

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w poniedziałek 27 maja 2019 r. w sali kameralnej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 1. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego
 2. Przesłuchania WIOLONCZELI przeprowadzone będą w 5 grupach, w formie występu publicznego:

Grupa I :  klasa I/6 i I/4

Grupa II :  klasa II/6, III /6  i II/4

Grupa III ; klasa IV/6, V/6  i III/4

Grupa IV ;  klasa VI/6 i IV /4

      Grupa V : klasa VII i VIII OSM I st.

Program :

Grupa I i II :

– Utwór z akompaniamentem (Miniatura)

– Uwór solowy (np.Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem ( np.Miniatura)

Grupa III, IV i  V  :

– żywa część Koncertu lub Sonaty

– Utwór solowy (np. Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem (np. Miniatura)

Nie dopuszcza się wykonania dwóch części Koncertu ( np. I i II części) lub kontrastujących części Sonaty.

Program należy wykonać z pamięci.

 

 1. Przesłuchania KONTRABASU przeprowadzone będą w 2 grupach, w formie występu publicznego:

 

Grupa I   :  klasa I-III /6 lub I i II rok nauki

Grupa II :  klasa IV-VI/6 oraz III-IV/4 lub  III i IV rok nauki

Program :

Grupa I

– dowolna etiuda lub ćwiczenie,

– utwór dowolny (miniatura) z akompaniamentem

Grupa II: .

– dowolna etiuda

–  dowolny utwór z akompaniamentem lub część formy cyklicznej.

Program należy wykonać z pamięci.

 1. Kryteria oceny:

– prawidłowość gry pod względem techniczno-wykonawczym;

– dobór repertuaru do możliwości ucznia;

– prezentacja na scenie;

– interpretacja utworów.

 1. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
 2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołanie przez organizatora konkursu, przedstawione w dniu konkursu.
 2. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25.
 3. Juror nie ocenia swojego ucznia – uczestnika konkursu.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. Zgłoszenia uczestników w postaci karty zgłoszenia, prosimy nadsyłać w terminie do 8 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły:
 6. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 10 maja 2019 r. na konto o numerze:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem: Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy, imię i nazwisko uczestnika

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły:
 3. Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie do dnia 20 maja 2019 r.

Kontakt z organizatorami:

Wiolonczela:          Joanna Kraszewska-Myca 503970319 (jkrasz@gmail.com)
Kontrabas:              Krystyna Bosiacka  603068464 (krystynacbas@gmail.com)

 

karta zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO KONKURSU

Zgoda rodziców na konkurs 2019 docx

Continue reading →