Harmonogram V Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego

harmonogram

Continue reading →

KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

V ZACHODNIOPOMORSKI

 KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

PYRZYCE 27 MAJA 2019

 

REGULAMIN GRUPY WIOLONCZELI I KONTRABASU

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w poniedziałek 27 maja 2019 r. w sali kameralnej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 1. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego
 2. Przesłuchania WIOLONCZELI przeprowadzone będą w 5 grupach, w formie występu publicznego:

Grupa I :  klasa I/6 i I/4

Grupa II :  klasa II/6, III /6  i II/4

Grupa III ; klasa IV/6, V/6  i III/4

Grupa IV ;  klasa VI/6 i IV /4

      Grupa V : klasa VII i VIII OSM I st.

Program :

Grupa I i II :

– Utwór z akompaniamentem (Miniatura)

– Uwór solowy (np.Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem ( np.Miniatura)

Grupa III, IV i  V  :

– żywa część Koncertu lub Sonaty

– Utwór solowy (np. Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem (np. Miniatura)

Nie dopuszcza się wykonania dwóch części Koncertu ( np. I i II części) lub kontrastujących części Sonaty.

Program należy wykonać z pamięci.

 

 1. Przesłuchania KONTRABASU przeprowadzone będą w 2 grupach, w formie występu publicznego:

 

Grupa I   :  klasa I-III /6 lub I i II rok nauki

Grupa II :  klasa IV-VI/6 oraz III-IV/4 lub  III i IV rok nauki

Program :

Grupa I

– dowolna etiuda lub ćwiczenie,

– utwór dowolny (miniatura) z akompaniamentem

Grupa II: .

– dowolna etiuda

–  dowolny utwór z akompaniamentem lub część formy cyklicznej.

Program należy wykonać z pamięci.

 1. Kryteria oceny:

– prawidłowość gry pod względem techniczno-wykonawczym;

– dobór repertuaru do możliwości ucznia;

– prezentacja na scenie;

– interpretacja utworów.

 1. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
 2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołanie przez organizatora konkursu, przedstawione w dniu konkursu.
 2. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25.
 3. Juror nie ocenia swojego ucznia – uczestnika konkursu.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. Zgłoszenia uczestników w postaci karty zgłoszenia, prosimy nadsyłać w terminie do 8 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły:
 6. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 10 maja 2019 r. na konto o numerze:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem: Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy, imię i nazwisko uczestnika

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły:
 3. Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie do dnia 20 maja 2019 r.

Kontakt z organizatorami:

Wiolonczela:          Joanna Kraszewska-Myca 503970319 (jkrasz@gmail.com)
Kontrabas:              Krystyna Bosiacka  603068464 (krystynacbas@gmail.com)

 

karta zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO KONKURSU

Zgoda rodziców na konkurs 2019 docx

Continue reading →

HARMONOGRAM KONKURSU Z tańcem przez wieki

HARMONOGRAM

KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ

Continue reading →

Warsztaty fletowe

W dniach 5-6 marca w naszej szkole odbędą się regionalne warsztaty fletowe prowadzone przez p. Annę Węglarską.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW FLETOWYCH

mgr Anna Węglarska Łódz

5-6 marca 2019

organizator PSM Pyrzyce/SM Gryfino

HARMONOGRAM WARSZTATÓW FLETOWYCH

6 MARCA – sala kameralna PSM I stopnia w Pyrzycach

10.00 – 10.30 – Marcelina Prygoń

10.30 – 11.00 – Maja Stefańska

11.00 – 11.30 – Kaja Giergiel

11.30 – 12.00 – Lena Borkowska

12.00 – 12.30 – Dagna Erchardt

12.30 – 13.00 – Martyna Borkowska

13.00 – 13.30 – Daria Kazberuk

przerwa

14.30 – 15.00 – Maja Chyła

15.00 – 15.30 – Zofia Łazarska

15.30 – 16.00 – Aleksandra Prus

16.00 – 16.30 – Martyna Olejniczak

16.30 – 17.00 – Wiktoria Terelak

Continue reading →

VI Zachodniopomorski Konkurs Akordeonowy

REGULAMIN

VI ZACHODNIOPOMORSKIEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO

 

 1. Konkurs odbędzie się w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I stopnia dnia 24 maja 2018 r.
 2. Konkurs ma na celu:
 • zaprezentowanie przez uczestników swoich umiejętności,
 • porównanie poziomu wykonawczego,
 • propagowanie muzyki akordeonowej w środowisku,
 • możliwość wymiany doświadczeń.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z regionu zachodniopomorskiego.
 2. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w grupach:

PSM I stopnia:

I – uczniowie do 8 roku życia / ur. w 2010 r. i później

II – uczniowie do 10 roku życia / ur. w 2008 r. i później

III – uczniowie do 13 roku życia / ur. w 2005 r. i później

IV– uczniowie powyżej 13 roku życia / ur. w 2004 r. i wcześniej

 

PSM II stopnia:

V– uczniowie szkół muzycznych II stopnia klasy I-III

VI– uczniowie szkół muzycznych II stopnia klasy IV- VI

 

 1. Program wykonywany przez uczestników grupy I nie powinien przekroczyć – 6 minut, grupy II -8  minut, grupy III – 10 minut, grupy IV – 12 minut, grupy V – 12 minut, grupy VI – 15 minut
 2. We wszystkich grupach obowiązuje program dowolny.
 3. Program powinien być wykonany z pamięci.
 4. Prezentacje solistów odbywać się będą w kolejności podanych grup – od I do VI; w grupach alfabetycznie według nazwisk zgłoszonych kandydatów.
 5. Uczestników oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie.
 6. Przewodniczącym Jury będzie prof. nadzw. dr hab. Jerzy Siemak
 7. Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą punktację uzyskują tytuł Laureata Konkursu.
 8. Dla wszystkich laureatów przewidziane są upominki.
 9. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 10. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 11. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wzięcia udziału w nagraniach organizowanych na rzecz środowiska w czasie trwania imprezy.
 12. Zgłoszenia wraz z załączonym dowodem wpłaty wpisowego należy wysłać do dnia 17 maja 2018 r. na załączonej karcie uczestnictwa, na adres:

Pyrzycka Szkoła  Muzyczna I stopnia

Jana Pawła II 5

74-200 Pyrzyce

tel./fax 91 570 42 19

 1. Wpisowe w kwocie: 50 zł. od każdego uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem Konkurs Akordeonowy – imię i nazwisko ucznia

 

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Szczegółowy przebieg Konkursu zostanie przesłany po zamknięciu listy zgłoszeń.
 3. 20. Konkurs jest otwarty dla publiczności, jednodniowy.
 4. Uczestnicy i pedagodzy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 5. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:

 Michał Wiśniewski, nr tel.: 660 346 499

karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading →

WARSZTATY PIANISTYCZNE

Warsztaty pianistyczne

14 – 15 marca 2018r.

Pyrzycka Szkoła Muzyczna ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia na warsztaty pianistyczne.

Warsztaty poprowadzi profesor Włodzimierz Wiesztordt z Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.

Koszt uczestnictwa w warsztatach dla jednego ucznia wynosi 60 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 1 marca 2018r. na konto:

Rada Rodziców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia

PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem warsztaty pianistyczne.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

psm1.pyrzyce@wp.pl z kopią dowodu wpłaty.

Dodatkowych informacji udziela pani Marta Podolska. Tel: 697 796 483.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Continue reading →

VI MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

ZAPRASZAMY NA VI EDYCJĘ KONKURSU SKRZYPCOWEGO I ALTÓWKOWEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ

W DNIACH 27-28 MARCA 2018 r.

Regulamin konkurs alt i skrz POPRAWIONY

W regulaminie poprawiono – program do wykonania w grupie II i III pkt 1 lub 2

KARTA ZGŁOSZENIA

Continue reading →