Warsztaty kontrabasowe

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia

ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I stopnia

na warsztaty kontrabasowe.

Lekcje warsztatowe odbędą się 18 lutego 2021 r. i poprowadzi je mgr Wojciech Gunia, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu klasy kontrabasu dra hab. Szymona Guzowskiego, muzyk – kontrabasista Szczecińskiej Filharmonii, pedagog w klasie kontrabasu Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry uczniów szkół muzycznych regionu, praca nad lepszym przygotowaniem uczniów do występów i prezentacji na konkursach oraz wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.

Udział w warsztatach jest odpłatny:

50 zł – lekcja 45 min

40 zł – zł lekcja 30 min

Uczestniczący uczniowie prezentują dowolny repertuar kontrabasowy.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 lutego 2021 r. na konto Rady Rodziców:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem warsztaty kontrabasowe.

Zgłoszenia na załączonej karcie wraz ze zgodą dot. ochrony danych prosimy nadsyłać na adres mailowy szkoły: psm1.pyrzyce@wp.pl z kopią dowodu wpłaty do 15 lutego 2021 r.

Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły dnia  16.02.2021r.

 

Informacji udziela koordynator warsztatów:

Krystyna Bosiacka – 603 068 464

Karta zgłoszenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Continue reading →

VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy – komunikat

KONKURS ODWOŁANY!!

W związku z przedłużającą się epidemią VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy  zostanie przeniesiony na rok szkolny 2020/2021.

Przewidywany termin organizacji konkursu to pierwsza połowa kwietnia 2021

Wpisowe wpłacone na poczet konkursu pozostaje gwarancją potwierdzenia uczestnictwa w kolejnej edycji. 

Dla osób które zdecydują się na rezygnację z konkursu wpisowe zostanie zwrócone, w tym celu prosimy o kontakt z organizatorami konkursu lub informację na maila.

Do zobaczenia!!!

Continue reading →

VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy

KOMUNIKAT!!

w związku z decyzją Rządu o zamknięciu szkół na okres 2 tygodni VII Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy zostanie przeniesiony na inny (najprawdopodobniej majowy) termin.

Po ustaleniu daty konkursu szkoły zostaną niezwłocznie poinformowane.

Osoby które przesłały zgłoszenie i dokonały zapłaty wpisowego będą proszone o przesłanie informacji czy wezmą udział w konkursie w nowym terminie. Pozostałym osobom wpisowe zostanie zwrócone na wskazane konto

Serdecznie zapraszamy na siódmą edycję naszego Konkursu, która odbędzie się  w dniach 7-8 kwietnia 2020 roku.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej regulamin wraz z dokumentami do pobrania i wypełnienia


Regulamin Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgoda i oświadczenia rodzica na udział w Konkursie

Informacja o przetwarzaniu danych podczas konkursu

Continue reading →

Warsztaty wiolonczelowe

W dniach 16-17 grudnia 2019 r.w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej l st.odbędą się Warsztaty Wiolonczelowe

dla nauczycieli  i uczniów szkół muzycznych I i  II st. regionu zachodniopomorskiego prowadzone przez dr Tomasza Lisieckiego – wykładowcę AM w Poznaniu, Prezes Fundacji Pro Cello wspierającej młodych wiolonczelistów,dwukrotnie wyróżniony za pracę pedagogiczną Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

Uczestniczący uczniowie prezentują dowolny repertuar wiolonczelowy.

Udział w warsztatach jest odpłatny:

50 zł – lekcja 45 min

40 zł – lekcja 30 min

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

                 (Tytułem: imię i nazwisko ucznia – warsztaty wiolonczelowe)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 6.12.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: psm1.pyrzyce@wp.pl

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie zamieszczony dnia  11.12.2019 r. na stronie internetowej szkoły.

Informacji udziela koordynator warsztatów:

Joanna Kraszewska-Myca tel. 503-970-319

Karta zgłoszenia warsztaty wiolonczelowe

Continue reading →

Warsztaty pianistyczne z dr Anną Paras

Pyrzycka Szkoła Muzyczna ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia na warsztaty pianistyczne, które poprowadzi dr Anna Paras z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności gry uczniów szkół muzycznych regionu, poszerzanie wiedzy z zakresu literatury fortepianowej oraz urozmaicenie metod nauczania.

Koszt uczestnictwa w warsztatach dla jednego ucznia wynosi 50 złotych.

Wpłaty należy dokonać do dnia 22 listopada 2019 r. na konto Rady Rodziców:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem warsztaty pianistyczne. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy szkoły: psm1.pyrzyce@wp.pl z kopią dowodu wpłaty.

Kontakt z organizatorem: Marta Podolska tel.697-796-483

Harmonogram Warsztatów Pianistycznych 6.12

 

Continue reading →

Harmonogram V Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego

harmonogram

Continue reading →

KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

V ZACHODNIOPOMORSKI

 KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY

PYRZYCE 27 MAJA 2019

 

REGULAMIN GRUPY WIOLONCZELI I KONTRABASU

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w poniedziałek 27 maja 2019 r. w sali kameralnej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 1. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego
 2. Przesłuchania WIOLONCZELI przeprowadzone będą w 5 grupach, w formie występu publicznego:

Grupa I :  klasa I/6 i I/4

Grupa II :  klasa II/6, III /6  i II/4

Grupa III ; klasa IV/6, V/6  i III/4

Grupa IV ;  klasa VI/6 i IV /4

      Grupa V : klasa VII i VIII OSM I st.

Program :

Grupa I i II :

– Utwór z akompaniamentem (Miniatura)

– Uwór solowy (np.Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem ( np.Miniatura)

Grupa III, IV i  V  :

– żywa część Koncertu lub Sonaty

– Utwór solowy (np. Etiuda,) lub Utwór z akompaniamentem (np. Miniatura)

Nie dopuszcza się wykonania dwóch części Koncertu ( np. I i II części) lub kontrastujących części Sonaty.

Program należy wykonać z pamięci.

 

 1. Przesłuchania KONTRABASU przeprowadzone będą w 2 grupach, w formie występu publicznego:

 

Grupa I   :  klasa I-III /6 lub I i II rok nauki

Grupa II :  klasa IV-VI/6 oraz III-IV/4 lub  III i IV rok nauki

Program :

Grupa I

– dowolna etiuda lub ćwiczenie,

– utwór dowolny (miniatura) z akompaniamentem

Grupa II: .

– dowolna etiuda

–  dowolny utwór z akompaniamentem lub część formy cyklicznej.

Program należy wykonać z pamięci.

 1. Kryteria oceny:

– prawidłowość gry pod względem techniczno-wykonawczym;

– dobór repertuaru do możliwości ucznia;

– prezentacja na scenie;

– interpretacja utworów.

 1. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
 2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołanie przez organizatora konkursu, przedstawione w dniu konkursu.
 2. Jury będzie oceniać według skali punktowej od 0 do 25.
 3. Juror nie ocenia swojego ucznia – uczestnika konkursu.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. Zgłoszenia uczestników w postaci karty zgłoszenia, prosimy nadsyłać w terminie do 8 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły:
 6. Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 10 maja 2019 r. na konto o numerze:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem: Konkurs wiolonczelowo-kontrabasowy, imię i nazwisko uczestnika

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu wpisowe nie będzie zwracane.
 2. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły:
 3. Harmonogram przesłuchań zostanie umieszczony na stronie do dnia 20 maja 2019 r.

Kontakt z organizatorami:

Wiolonczela:          Joanna Kraszewska-Myca 503970319 (jkrasz@gmail.com)
Kontrabas:              Krystyna Bosiacka  603068464 (krystynacbas@gmail.com)

 

karta zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO KONKURSU

Zgoda rodziców na konkurs 2019 docx

Continue reading →

HARMONOGRAM KONKURSU Z tańcem przez wieki

HARMONOGRAM

KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ

Continue reading →

Warsztaty fletowe

Warsztaty fletowe

W dniach 5-6 marca w naszej szkole odbędą się regionalne warsztaty fletowe prowadzone przez p. Annę Węglarską.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW FLETOWYCH

mgr Anna Węglarska Łódz

5-6 marca 2019

organizator PSM Pyrzyce/SM Gryfino

HARMONOGRAM WARSZTATÓW FLETOWYCH

6 MARCA – sala kameralna PSM I stopnia w Pyrzycach

10.00 – 10.30 – Marcelina Prygoń

10.30 – 11.00 – Maja Stefańska

11.00 – 11.30 – Kaja Giergiel

11.30 – 12.00 – Lena Borkowska

12.00 – 12.30 – Dagna Erchardt

12.30 – 13.00 – Martyna Borkowska

13.00 – 13.30 – Daria Kazberuk

przerwa

14.30 – 15.00 – Maja Chyła

15.00 – 15.30 – Zofia Łazarska

15.30 – 16.00 – Aleksandra Prus

16.00 – 16.30 – Martyna Olejniczak

16.30 – 17.00 – Wiktoria Terelak

Continue reading →

VI Zachodniopomorski Konkurs Akordeonowy

VI Zachodniopomorski Konkurs Akordeonowy

REGULAMIN

VI ZACHODNIOPOMORSKIEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO

 

 1. Konkurs odbędzie się w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I stopnia dnia 24 maja 2018 r.
 2. Konkurs ma na celu:
 • zaprezentowanie przez uczestników swoich umiejętności,
 • porównanie poziomu wykonawczego,
 • propagowanie muzyki akordeonowej w środowisku,
 • możliwość wymiany doświadczeń.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z regionu zachodniopomorskiego.
 2. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w grupach:

PSM I stopnia:

I – uczniowie do 8 roku życia / ur. w 2010 r. i później

II – uczniowie do 10 roku życia / ur. w 2008 r. i później

III – uczniowie do 13 roku życia / ur. w 2005 r. i później

IV– uczniowie powyżej 13 roku życia / ur. w 2004 r. i wcześniej

 

PSM II stopnia:

V– uczniowie szkół muzycznych II stopnia klasy I-III

VI– uczniowie szkół muzycznych II stopnia klasy IV- VI

 

 1. Program wykonywany przez uczestników grupy I nie powinien przekroczyć – 6 minut, grupy II -8  minut, grupy III – 10 minut, grupy IV – 12 minut, grupy V – 12 minut, grupy VI – 15 minut
 2. We wszystkich grupach obowiązuje program dowolny.
 3. Program powinien być wykonany z pamięci.
 4. Prezentacje solistów odbywać się będą w kolejności podanych grup – od I do VI; w grupach alfabetycznie według nazwisk zgłoszonych kandydatów.
 5. Uczestników oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie.
 6. Przewodniczącym Jury będzie prof. nadzw. dr hab. Jerzy Siemak
 7. Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą punktację uzyskują tytuł Laureata Konkursu.
 8. Dla wszystkich laureatów przewidziane są upominki.
 9. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 10. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 11. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wzięcia udziału w nagraniach organizowanych na rzecz środowiska w czasie trwania imprezy.
 12. Zgłoszenia wraz z załączonym dowodem wpłaty wpisowego należy wysłać do dnia 17 maja 2018 r. na załączonej karcie uczestnictwa, na adres:

Pyrzycka Szkoła  Muzyczna I stopnia

Jana Pawła II 5

74-200 Pyrzyce

tel./fax 91 570 42 19

 1. Wpisowe w kwocie: 50 zł. od każdego uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy:

44 9387 0003 0000 8309 2000 0020

z dopiskiem Konkurs Akordeonowy – imię i nazwisko ucznia

 

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Szczegółowy przebieg Konkursu zostanie przesłany po zamknięciu listy zgłoszeń.
 3. 20. Konkurs jest otwarty dla publiczności, jednodniowy.
 4. Uczestnicy i pedagodzy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 5. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:

 Michał Wiśniewski, nr tel.: 660 346 499

karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading →