Majówka

Majówka

W dniach 1-3 maja

szkoła będzie zamknięta

Continue reading →

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia 

OGŁASZA NABÓR

do klasy pierwszej cyklu 6-letniego

i klasy pierwszej cyklu 4 letniego.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który  w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 3. Absolwentów ubiegających się o ponowne przyjęcie do szkoły obowiązuje  badanie przydatności takie samo, jak innych kandydatów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników badania przez absolwenta i kandydata ubiegającego się o przyjęcie po raz pierwszy, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły ma kandydat.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
 • wniosek ( dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej )
 • w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat –  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
 • świadectwo ukończenia klasy w poprzednim roku szkolnym (dotyczy uczniów zdających do klas wyższych)

Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego przesłuchania wstępne.

BADANIE PRZYDATNOŚCI

 1. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele PSM I st. w Pyrzycach.
 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie ze szczególnym uwzględnieniem intonacji, słuchu wysokościowego, słuchu harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu, predyspozycji psycho-fizycznych do gry na wybranym instrumencie i obejmuje wykonanie przez wszystkich kandydatów takich samych zadań: powtórzeniu głosem pojedynczych dźwięków o różnej wysokości oraz krótkich ciągów melodyczno-rytmicznych, rozpoznaniu trybu współbrzmień (wesołe- smutne), powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.
 3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyników badań uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 4. Terminy badania: 7 maja oraz 14 czerwca 2024 roku
 5. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki w szkole komisja rekrutacyjna ogłasza w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 6. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2024 2025

Continue reading →

Test ogólnopolski

Test ogólnopolski

Dnia 16 kwietnia

od godz. 15.30

 

wszystkie zajęcia

zawieszone

z powodu planowanego

OGÓLNOPOLSKIEGO TESTU CEA

dla klas programowo najwyższych

Continue reading →

WYJAZD DO OPERY

WYJAZD DO OPERY

Zapraszamy na wyjazd

do Opery na zamku w Szczecinie na spektakl.

Opłata częściowa przez rodziców – 20 zł (u nauczycieli teorii)

Rada Rodziców finansuje autokar oraz dopłatę do biletów

Pierwszeństwo mają uczniowie klas I – III/6

Continue reading →

KONCERT WIOSENNY

KONCERT WIOSENNY

Zapraszamy na kolorowy

KONCERT WIOSENNY

 

wtorek 26 marca

godz. 17.00

Continue reading →

IX MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

IX MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS SKRZYPCOWY I ALTÓWKOWY

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

Konkursu Skrzypcowego i Altówkowego

w dniach 22-23 kwietnia 2024 r.

 

Regulamin 2024 r. konkursu

 

HARMONOGRAM KONKURSU

Continue reading →

Dzień wolny

Dzień wolny

22 grudnia (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W dniach 27-29 grudnia szkoła będzie zamknięta

 

 

Continue reading →

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

We wtorek 14 listopada

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

w sali PDK

Ze względu na próbę do koncertu

zajęcia od godz. 15.00

są odwołane

Continue reading →

Plan zajęć teoretycznych na rok szkolny 2023/2024 -aktualizacja 7 września

Plan zajęć teoretycznych na rok szkolny 2023/2024 -aktualizacja 7 września

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

do pobrania

AKTUALIZACJA PLANU Z DNIA 7 WRZEŚNIA

zmiany godzinowe poniedziałek i  piątek klasa V/6

 

PLAN TEORII 2023-2024

Continue reading →

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mpowrozn/public_html/psm.wpyrzycach.pl/wp-content/themes/nimva/functions/custom_functions.php on line 1512 Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mpowrozn/public_html/psm.wpyrzycach.pl/wp-content/themes/nimva/functions/custom_functions.php on line 1513
Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

5 września 2023 r. godz. 16.00

w SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ PDK

Po inauguracji w PSM I st.:

Spotkanie uczniów i rodziców klas I/6 i I/4 z nauczycielami teorii – w sali kameralnej Szkoły

następnie

Spotkanie uczniów i rodziców z nauczycielami instrumentu – w wyznaczonych klasach instrumentalnych Szkoły

 

ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY

7 WRZEŚNIA GODZ. 17.30

W SALI KAMERALNEJ PSM

Continue reading →